Ex-Made: van gedetineerden naar werknemer

Ex-Made: van gedetineerden naar werknemer

Met de methode Ex-Made streeft In-Made er naar om, in een realistische werkomgeving, gedetineerden tijdens detentie werknemersvaardigheden aan te leren die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Op die manier wordt het makkelijker om na detentie een betaalde baan te vinden. Zo dringen we sámen met onze opdrachtgevers de kans op recidive terug.

Meer weten? Neem contact met ons op.

De waarde van werk

Als gedetineerde leer je bij In-Made dat werken iets van je vraagt, maar ook plezierig kan zijn. Werken draagt bij aan een gezond dag-nachtritme, geeft structuur aan de dag en vooral een gevoel van eigenwaarde. Door succesvol te zijn in je werk ontwikkel je meer zelfvertrouwen om door te blijven groeien. En niet te vergeten, dankzij werk en een branche erkende opleiding kun je na detentie in je levensonderhoud voorzien.

Sociaal bewust ondernemen

Het uitbesteden van werk bij In-Made levert een bijdrage aan uw SROI of PSO doelstellingen. Dit kan ook meewegen bij uw deelname aan een aanbesteding bij de (Rijks)overheid. Uw werkzaamheden dragen bij In-Made immers rechtstreeks bij aan de ontwikkeling en reïntegratie van gedetineerden.

Meer weten? Stuur uw vraag naar Ex-Made

Op zoek naar een gemotiveerde medewerker?

Als werkgever bent u op zoek naar gemotiveerde en voldoende gekwalificeerde werknemers met ervaring. Veel gedetineerde "medewerkers" laten bij In-Made zien dat ze willen investeren in een nieuw leven na detentie. Op deze website en op onze sociale media kanalen laten we zien hoe zij dat doen. 

Door hun detentieverleden hebben (ex)gedetineerden een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hoe bezwaarlijk is die achterstand voor u en voor uw bedrijf? Die vraag kunt u uiteraard alleen zelf beantwoorden. Naast vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) weten wij uit ervaring dat u ook tal van andere vragen heeft. De beantwoording daarvan hangt af van uw situatie en verschilt ook per gedetineerde. Ieder bedrijf heeft zijn eigen uitdagingen en wensen. Iedere gedetineerde heeft zijn eigen verhaal. Een match met uw bedrijf vraagt dan ook maatwerk.

Door uw vraag en uw contactgegevens te mailen naar Ex-Made kunnen wij maatwerk leveren in de beantwoording van uw vragen.

Wilt u in contact komen met nieuwe werknemers? Wij brengen u in contact met de re-integratie afdeling bij u in de buurt.

Snel naar

Werken en leren in een professioneel arbeidsbedrijf

Van In-Made naar Ex-Made

VOG: Beschrijving Getoond Gedrag!

Documenten

Kamerbrief over Penitentiaire arbeid

Wat is Ex-Made

Factsheet voor werkgevers