Buiten verder gaan

Uiteraard vraagt een succesvolle re-integratie van gedetineerden om een brede, multidisciplinaire aanpak. Naast "werken aan werk" bij In-Made werken alle afdelingen in de inrichtingen nauw samen met reclassering, gemeentes en ketenpartners aan een nieuwe start.

Detentie als nieuwe start

Het gevangeniswezen heeft een formele capaciteit van ongeveer 11.500 plaatsen, waarvan er jaarlijks zo'n 35.000 door gedetineerden bezet worden. Dat betekent dat de meeste gedetineerden slechts kort in detentie verblijven en vaak hun leven snel weer kunnen oppakken.

Voor mensen die langer in detentie verblijven kan de aansluiting met de samenleving na detentie een stuk moeilijker zijn. Zeker als er sprake is van weinig scholing, weinig arbeidservaring, veel sociale en psychische problematiek en verslaving.

Daarom kunnen gedetineerden er voor kiezen om in detentie te een nieuwe start te maken. Het gevangeniswezen ondersteunt deze mensen door ze werkervaring te laten opdoen bij In-Made en ze te helpen bij problemen op 5 leefgebieden:

  • Identiteit
  • Schulden
  • Huisvesting
  • Werk en inkomen
  • Zorg

Dit doen we samen met de reclassering, gemeentes en andere ketenpartners.

Zodra werken buiten de PI tot de mogelijkheden behoort, wordt in samenwerking met de (senior) casemanager en het Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid naar de mogelijkheden gekeken.

De kandidaat kan dan in het Re-integratiecentrum (RIC) van de PI ook zelf zoeken naar vacatures.

Partners

Reclassering

Gemeenten

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Cedris