Een VOG na detentie?

Heeft het als ex-gedetineerde zin om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen? Ja zeker!

Naast beroepen waarvoor een VOG verplicht is, vragen bedrijven en instellingen ook vaker een VOG om risico’s en aansprakelijkheden te beheersen of omdat klanten dat vragen. Het (nog) niet kunnen krijgen van een VOG kan voor ex-gedetineerden dan een beletsel zijn bij het vinden van (betaald) werk. Daarom heeft DJI de Referentie ontwikkeld. Dit is een schriftelijke verklaring van de directeur van een gevangenis over het getoonde gedrag en de re-integratie inspanningen van een gedetineerde. Met de Dienst Justis is afgesproken dat dit document kan meewegen in een besluit om, ondanks een strafblad, toch een VOG te verstrekken.

Wat is de Referentie?

De Referentie wordt afgegeven aan gedetineerden die zich tijdens detentie geruime tijd bewezen hebben door zich te bekwamen in werknemersvaardigheden, in een vak of in een erkend beroepsprofiel. In de Referentie wordt vermeld welke werkzaamheden de gedetineerde heeft verricht tijdens detentie en welke erkende (vak)opleidingen hij gevolgd heeft. Ook is de Referentie voor een toekomstige werkgever een bewijs dat een gedetineerde echt aan zijn re-integratie gewerkt heeft en gemotiveerd is.