Werk via Sport

Door gebruik te maken van netwerken van sportverenigingen voor re-integratie is het landelijke DJI-project "Werk via Sport' zeer succesvol.

Sinds 2015 namen al ruim 600 gedetineerden deel aan één van de trajecten van Werk via Sport. Een voorbeeld hiervan is het traject <Football Works>:  https://footballworks.eu/

Meer weten? Mail uw vraag naar Ex-Made  of g.brink@dji.minjus.nl

Landelijk werkt DJI/In-Made samen met ongeveer 60 sportverenigingen. Dit zijn voornamelijk betaald voetbalorganisaties en wat grotere amateurverenigingen met een businessclub. Verenigingen zijn op zoek naar vrijwilligers, getineerden zijn op zoek naar werk en een nieuw sociaal netwerk. Werk via Sport verbindt deze vragen. 

Werk via Sport: drie sporen!

‘Werk via Sport’ richt zich op de volgende drie sporen:

  • Dagbesteding/vrijwilligerswerk bij een amateurvereniging met doorstroom naar betaald werk via het netwerk van de vereniging.
  • Werken in een stadion van een BVO: tijdens en na detentie werkzaamheden verrichten in en rond het stadion van een betaald voetbalorganisatie en doorstroom naar betaald werk via de businessclub.
  • Arbeidstoeleidingsprojecten van betaald voetbalorganisaties.

Nieuw: het "INSIDE" programma in Nederlandse gevangenissen

'Inside' is sinds 2022 een programma dat ìn de gevangenis plaatsvindt. Twee keer per week geeft een trainer van een professionele voetbalclub samen met een  sportinstructeur van de gevangenis een training aan 8 tot 15 gemotiveerde gedetineerden.

Doel daarbij is om met de gedetineerden te werken aan de kernwaarden van de betreffende club, met als uiteindelijk doel om na detentie een betaalde baan te krijgen. Het zakelijke netwerk van de club kan daarbij helpen.