Werk via Sport

Door gebruik te maken van netwerken van sportverenigingen voor re-integratie is het landelijke DJI-project "Werk via Sport' zeer succesvol.

Sinds 2015 namen al ruim 300 gedetineerden deel aan één van de trajecten van Werk via Sport. Daarvan konden bijna 100 deelnemers doorstromen naar ​​betaald werk via het netwerk van een sportvereniging.

Meer weten? Mail uw vraag naar Ex-Made.

Landelijk werkt DJI/In-Made samen met ongeveer 50 sportverenigingen, voornamelijk betaald voetbalorganisaties en grotere amateurverenigingen.

Verenigingen zijn op zoek naar vrijwilligers. Gedetineerden zijn op zoek naar werk en een nieuw sociaal netwerk. Werk via Sport verbindt deze twee vragen.

Een sportvereniging is vaak een warm nest en biedt een gedetineerde een nieuw en schoon sociaal netwerk.

3 sporen

‘Werk via Sport’ richt zich op de volgende drie sporen:

  • Dagbesteding/vrijwilligerswerk bij een amateurvereniging met doorstroom naar betaald werk via het netwerk van de vereniging.
  • Werken in een stadion van een BVO: tijdens en na detentie werkzaamheden verrichten in en rond het stadion van een betaald voetbalorganisatie en doorstroom naar betaald werk via de businessclub.
  • Arbeidstoeleidingsprojecten van betaald voetbalorganisaties.

Nieuw: 'Inside’ programma in Nederlandse gevangenissen

'Inside' is een programma dat ìn de gevangenis plaatsvindt. Twee keer per week geven een trainer van een professionele voetbalclub en een sportinstructeur (ilo-er) van de gevangenis een training aan 8 tot 15 gedetineerden.

Doel daarbij is om met de gedetineerden te werken aan de kernwaarden van de betreffende club, met als uiteindelijk doel om na detentie een betaalde baan te krijgen. Het netwerk van de club kan daarbij helpen.

Meer weten? Download de brochure onderaan deze pagina.