Over ons

Over ons

Waar kan ik mijn productiewerk uitbesteden? Dat kan in de gevangenis! Verspreid over Nederland bevinden zich penitentiaire inrichtingen (PI's) van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De penitentiaire inrichtingen beschikken allemaal over een In-Made productiebedrijf waar wij uw productiewerk graag uitvoeren.  

Benieuwd hoe een In-Made productiebedrijf er van binnen uit ziet? Neem een <360 graden> kijkje op www.in-made360.nl en ontdek uw mogelijkheden. 

In-Made is onderdeel van DJI

Het Gevangeniswezen Nederland is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. 

De Serviceorganisatie In-Made is een landelijke organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die de arbeidsbedrijven ondersteunt bij het binnenhalen van opdrachten, het aanbieden van praktijkopleidingen, het voorbereiden van het productieproces en het voeren van de administratie. In-Made is geen zelfstandige entiteit maar de overkoepelende formule waaronder DJI vanuit de Penitentiaire Inrichtingen (PI-en) arbeid in detentie en bijbehorende bedrijfsmatige en commerciële activiteiten organiseert. Elke PI is zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, commerciële afspraken en resultaten van haar arbeidsbedrijf.

Meer weten over DJI: www.dji.nl/

Meer weten over arbeid in detentie: www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie

Gedetineerden: gemotiveerde en competente "medewerkers"?

Gedetineerden zijn geen medewerkers zoals aangeduid in het Burgerlijk Wetboek. Sinds 1 juli 2021 is werken in de gevangenis ook niet meer verplicht. Echter, de meeste gedetineerden willen wel graag werken. Werken zorgt op de eerste plaats voor een normaal dagritme en een zinvolle invulling van de dag. Door te werken verdienen gedetineerden een bescheiden, wettelijke vergoeding die jaarlijks geïndexeerd wordt. Bovendien kunnen gedetineerden die door hun eerdere werkervaring en opleidingen competent zijn in een van onze vakgebieden, dit werk ook blijven uitoefenen. Tijdens detentie kunnen gedetineerden vaardigheden bovendien omzetten in branche erkende (vak)diploma's en certificaten via de In-Made Praktijkschool. Deze extra vaardigheden kunnen in een aantal gevallen tijdens detentie extra beloond worden met een wettelijke toeslag per gewerkt uur. Na detentie vergroten werkervaring en vaardigheden bovendien de kans op betaald werk. Werken biedt gedetineerden dus vooral voordelen.  

Tijdens het werk worden gedetineerden geïnstrueerd en begeleid door ervaren arbeidsbegeleiders ("werkmeesters"). Zij zijn vaak afkomstig uit het bedrijfsleven en gespecialiseerd in hun vakgebied. De arbeidsbegeleiders zijn dan ook verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit en levertijd.

Werken aan re-integratie?

DJI beschouwt werk als een belangrijk onderdeel van de detentie. Gedetineerden doen werkervaring op en wennen aan een vaste dagindeling. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt ná detentie aanzienlijk. Ze werken dus via de producten van onze opdrachtgevers aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat ex-gedetineerden met een baan minder snel terugvallen in hun oude criminele gedrag. Werken in detentie maakt Nederland dus veiliger. 

Daarom willen wij zo veel mogelijk gedetineerden aan het werk hebben. Bovendien: met het oog op de vergrijzing van de arbeidsmarkt is iedere arbeidskracht straks hard nodig. Als u ons dus een opdracht geeft, dan is dat niet alleen voordelig voor u, maar geeft u ook voor een stuk invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.