PI Veenhuizen wint Cedris Waarderingsprijs

Een gezamenlijk project van penitentiaire inrichting Veenhuizen en de maatschappelijke tak van FC Emmen is winnaar geworden van de jaarlijkse Cedris Waarderingsprijs. Tevens erkenning voor "Werk via Sport".

De Cedris Waarderingsprijs beloont bijzondere initiatieven die zich op een innovatieve manier inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het project van PI Veenhuizen en FC Emmen, onder de naam Naoberschap Inside, heeft als doel gedetineerden na hun detentie aan een betaalde baan te helpen.

Deelnemende gedetineerden krijgen gedurende acht weken lang tweemaal in de week een voetbaltraining van FC Emmen. Hierbij draait het om de elf kernwaarden van FC Emmen Naoberschap, zoals respect, samenwerken en discipline. Daarnaast worden gedetineerden getraind en geschoold op het persoonlijk vlak en wordt gekeken hoe ze kunnen werken aan een toekomst zonder criminaliteit. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor werk. Via het zakelijk netwerk van FC Emmen kunnen gedetineerden die met succes het project hebben doorlopen, na hun vrijlating aan de slag bij een bedrijf die is aangesloten bij het zakelijk netwerk van FC Emmen.

Juryvoorzitter Job Cohen

De jury, onder leiding van Cedris-voorzitter Job Cohen, was dusdanig onder de indruk van de inzendingen dat werd besloten dit jaar niet één, maar twee winnaars aan te wijzen: FC Emmen/PI Veenhuizen en WerkSaam Westfriesland. De beide winnaars werden gekozen uit vijftig inzendingen.
'Het zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven, die allemaal bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt', aldus Job Cohen. 'Maar deze twee sprongen er echt uit. We vonden het zo lastig om een keuze te maken, dat we besloten om twee winnaars aan te wijzen.' Naast de Waarderingsprijs in de vorm van een oorkonde, kregen de winnaars een cheque van 2.500 euro uitgereikt.

'Waardering voor heel DJI'

Eric Bouwsma, programmamanager In-Made / Ex-Made bij DJI, is blij met de prijs. “Dit is een hele mooie waardering voor niet alleen PI Veenhuizen, maar voor heel DJI. Het project dat nu in de prijzen is gevallen is één van de vele projecten van Werk via Sport, onderdeel van Ex-Made. Sportclubs en professionele voetbalverenigingen zijn niet alleen zeer aansprekende organisaties, maar ook vindplaats voor banen voor ex-gedetineerden.”
Bouwsma vervolgt: “Onze projectleider Gerko Brink weet op goede wijze de verbinding te leggen tussen de PI’s en de sportclubs. Er zijn al veel goede vormen van samenwerking ontstaan, waardoor tientallen gedetineerden aan een baan zijn geholpen. Dat één van die initiatieven nu de Cedris Waarderingsprijs heeft gewonnen is een belangrijke externe erkenning voor Werk via Sport. En ook voor het bestaan van Ex-Made als landelijke aanpak voor effectieve initiatieven en methoden om gedetineerden op weg naar een baan te helpen.”