Een VOG na detentie?

Heeft het als ex-gedetineerde zin om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen? Ja zeker!

Naast beroepen waarvoor een VOG verplicht is, vragen bedrijven en instellingen ook vaker een VOG om risico’s en aansprakelijkheden te beheersen of omdat klanten dat vragen. Het (nog) niet kunnen krijgen van een VOG kan voor ex-gedetineerden dan een beletsel zijn bij het vinden van (betaald) werk. Daarom heeft DJI in 2015 de Beschrijving Getoond Gedrag ontwikkeld. Met de Dienst Justis is afgesproken dat dit document kan meewegen in een besluit om, ondanks een strafblad, toch een VOG te verstrekken.

Wat is de Beschrijving Getoond Gedrag?

De Beschrijving Getoond Gedrag (BGG) wordt afgegeven aan gedetineerden die zich tijdens detentie geruime tijd bewezen hebben door zich te bekwamen in werknemersvaardigheden, in een vak of in een erkend beroepsprofiel. In de BGG wordt vermeld welke werkzaamheden de gedetineerde heeft verricht tijdens detentie en welke erkende (vak)opleidingen hij gevolgd heeft. Ook is de BGG voor een toekomstige werkgever een bewijs dat een gedetineerde echt aan zijn re-integratie gewerkt heeft en gemotiveerd is. De BGG kent drie varianten:

De BGG Basis – de gedetineerde heeft tijdens de gehele detentie binnen de gevangenis in een In-Made productiebedrijf gewerkt.

De BGG Ster – de ster houdt in dat een gedetineerde succesvol bij een werkgever buiten de gevangenis gewerkt heeft.

De BGG Intramuraal – de gedetineerde begint aan de laatste fase van detentie en gaat in deze periode bij een externe werkgever werken.

Meer weten over de BGG? Download de factsheet hieronder.