Beschrijving Getoond Gedrag

Gedetineerden die zich tijdens detentie geruime tijd bewezen hebben door zich te bekwamen in werknemersvaardigheden, in een vak of in een beroepsprofiel, kunnen aan het eind van hun detentie een Beschrijving Getoond Gedrag aanvragen.

De Beschrijving Getoond Gedrag (BGG) is een document waarin de directeur van de PI een opsomming doet van positieve arbeids- en leerervaringen die de gedetineerde heeft opgedaan tijdens zijn detentie. Een toekomstige werkgever kan uit een BGG concluderen dat een sollicitant tijdens detentie aantoonbaar aan de ontwikkeling van werknemersvaardigheden heeft gewerkt.

Onderscheid wordt gemaakt tussen een BGG-basis en een BGG-ster. Een BGG met ster houdt in dat een gedetineerde onder leiding van een externe werkgever arbeid buiten de inrichting heeft verricht.

De gedetineerde dient minimaal 6 maanden ononderbroken in het plusprogramma te hebben gezeten om in aanmerking te komen voor een BGG.

VOG: Beschrijving Getoond Gedrag!

Het (nog) niet kunnen krijgen van een VOG kan voor ex-gedetineerden een beletsel zijn bij het vinden van (betaald) werk. Naast een aantal beroepen waarvoor een VOG is verplicht, vragen bedrijven en instellingen steeds vaker een VOG om risico’s en aansprakelijkheden te beheersen en omdat hun klanten risicobeperking willen.

Met de Dienst Justis is afgesproken dat de Beschrijving Getoond Gedrag kan meewegen in een besluit om, ondanks een bezwaarlijk strafblad, toch op basis van persoonlijke factoren een VOG te verstrekken.