Factsheet voor werkgevers

Niet iedereen leert van zijn fouten en gooit het roer daarna om. Wij van het gevangeniswezen weten dat maar al te goed.

We zien veel gedetineerden keer op keer terugkomen, omdat ze het verblijf in detentie beschouwen als een beroepsrisico, of omdat ze door beperkingen, verslaving of stoornis niet uit de vicieuze cirkel komen.

Toch is er ook een groep die tijdens verblijf in detentie serieus werkt aan een goede terugkeer in de samenleving.

Ze werken in ons productiebedrijf In-Made, promoveren naar uitdagend werk en mogen - bij goed gedrag en gering risico - het laatste deel van hun straf buiten de inrichting doorbrengen.