Wat is Ex-Made

Ex-Made is de naam van de formule die het gevangeniswezen hanteert om gedetineerden door middel van arbeid en vakscholing (binnen en buiten de muren van de inrichting) voor te bereiden op en te bemiddelen naar (betaald) werk na detentie.

Die weg begint in het productiebedrijf In-Made, waar gedetineerden halve (of hele) dagen werken onder omstandigheden die zoveel mogelijk lijken op een gewoon productiebedrijf.

Aan gedetineerden wordt bij binnenkomst in de PI gevraagd naar hun achtergrond, opleiding en werkervaring.

Tevens kunnen ze kenbaar maken waar hun voorkeur ligt voor bepaalde werkzaamheden.