Biografie van Edward van Gils naar gevangenisbibliotheken

Als ambassadeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de bekende straatvoetballer Edward van Gils een graag geziene gast in gevangenissen. De koning van de straat wil anderen graag behoeden voor de fouten die hij (bijna) maakte. Zijn levensverhaal is inmiddels opgetekend in de biografie ‘The Godfather of Street Football Speaks!’. Edward van Gils heeft veertig exemplaren van zijn boek beschikbaar gesteld, om te verdelen onder de gevangenisbibliotheken.

Het eerste boek is donderdag 19 mei door Edward van Gils overhandigd aan Wim Saris, directeur-generaal van DJI. Dit gebeurde in Norgerhaven, één van de gevangenissen van penitentiaire inrichting Veenhuizen. Deze gevangenis was donderdag 19 mei het decor van een internationaal congres dat in het teken stond van diverse onderzoeken naar de rol die sport kan spelen tijdens detentie en de re-integratie van ex-gedetineerden.

De hoofdpersoon van de biografie, Edward van Gils, geniet wereldwijde bekendheid als straatvoetballer. Hij speelde samen met diverse voetbalsterren en geeft tegenwoordig in Zaandam leiding aan de succesvolle sportschool KingsDome. Sinds anderhalf jaar is hij ambassadeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hieronder vallen alle Nederlandse gevangenissen. Het ambassadeurschap van Van Gils richt zich op het ondersteunen van het al langer lopende DJI-project Werk via Sport. Onder de noemer In-Made en Ex-Made worden gedetineerden en ex-gedetineerden voorbereid op en bemiddeld naar een werkplek buiten de gevangenismuren.

Zo lopen er bijvoorbeeld verschillende projecten van Nederlandse gevangenissen met (professionele) voetbalclubs en andere sportverenigingen. Met als doel om (ex-)gedetineerden via het netwerk van een sportclub aan een (betaalde) baan te helpen om zo weer succesvol deel te kunnen uitmaken van de samenleving. Het project wordt door Edward van Gils omarmd. Diverse betaald voetbalclubs hebben inmiddels een dergelijke samenwerking met een penitentiaire inrichting. Zelf is Edward van Gils deze maand gestart met het project Streetkings Inside in PI Lelystad. Met als doel gemotiveerde gedetineerden te helpen aan een baan, zodat ze niet terugvallen in de criminaliteit.

Met zijn boek hoopt Van Gils gedetineerden te inspireren om op een positieve manier iets van hun leven te maken. “Het had weinig gescheeld of het was veel minder goed met mij afgelopen. Ik kreeg op het goede moment een spiegel voorgehouden en de juiste adviezen van mensen die het beste met me voorhadden. Die boodschap wil ik ook uitdragen aan mensen die nu in de gevangenis zitten of daar dreigen te belanden doordat ze de verkeerde keuzes maken in hun leven.”