Unilink levert nieuw winkelsysteem voor In-Made winkels

De ambities van DJI met betrekking tot digitaal winkelen zijn groot. Dat is ook wel logisch want het huidige systeem en het bestelproces zijn flink verouderd.

Zo draaien de kassa’s in de distributiecentra stand alone en zijn ze niet geschikt om de nodige doorontwikkelingen te faciliteren. Een belangrijke eerste stap is daarom dat er een goed fundament gerealiseerd wordt. Hiermee wordt met het digitaal winkelen in vervolgfases met digitaal bestellen en een realtime koppeling met de rekening/courant een flinke stap voorwaarts gezet.

Winkelsysteem

Het winkelsysteem in de In-Made distributiecentra bevat de kassa’s, scanners en software om bestellingen te verzamelen en uit te leveren. Daarnaast wordt onder andere het voorraadbeheer, de facturatie en de managementinformatie vanuit dit systeem verzorgd.

Door justitiabelen

Het verzamelen, inscannen en verpakken van de winkelbestellingen wordt voornamelijk door justitiabelen in het kader van arbeid gedaan. Dit betekent dat het systeem naast DJI-medewerkers ook door justitiabelen gebruikt wordt.

Unilink

Ten behoeve van de vervanging van het winkelsysteem is vorig jaar een Europese aanbesteding gestart. Deze aanbesteding is in februari succesvol afgerond en de opdracht is gegund aan Unilink. Dit is een Engels bedrijf met veel ervaring binnen en focus op justitiële instellingen.

Bij de kick-off voor de implementatie was vertegenwoordiging aanwezig vanuit zowel Unilink, de 5 distributiecentra, het Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid (RBBA) en de Directie Informatievoorziening. Een mooie eerste stap in het waarmaken van de digitale winkelambitie van DJI.