Nieuwe wet Straffen en Beschermen, wat verandert er?

1 juli 2021 was het zover, de nieuwe wet Straffen en Beschermen is een feit. De arbeidsplicht en het recht op arbeid zijn vervallen, maar iedereen die wil werken in detentie krijgt daarvoor de mogelijkheid, als dat passend is binnen het programma. 

Gedetineerden moeten zich wel aan de regels rond gedrag, productiviteit en inzet naar vermogen houden. Daarmee kunnen de productiebedrijven optimale omstandigheden creëren om werk op een hoger niveau binnen te halen en het leereffect op de arbeid te verhogen. Het gaat uiteindelijk om het vergroten van kansen op een baan na detentie. Ongemotiveerde gedetineerden kunnen we daarbij niet gebruiken en deze zijn niet langer welkom op de werkzalen of worden zelfs uitgesloten van deelname.

Geen vrijblijvendheid

Ondanks dat arbeid vanaf 1 juli vrijwillig is, is het zeker niet vrijblijvend. Om in aanmerking te komen voor verlof of arbeid buiten de gevangenis, wordt de inzet op arbeid zwaar meegewogen. Dit zal een nieuwe dynamiek op de werkzaal opleveren, waarbij de werkmeester een sterkere positie krijgt ten opzichte van de gedetineerde, maar ook meer zal kunnen bereiken in de begeleiding als praktijkopleider.