Jaarverslag In-Made Ex-Made 2019

Het zesde jaarverslag van In-Made/Ex-Made, de gezamenlijke productiebedrijven van het gevangeniswezen in Nederland, is beschikbaar.

Ook het jaarverslag 2019 laat positieve ontwikkelingen zien, zowel op het gebied van arbeid (In-Made) als de toeleiding van gedetineerden naar betaald werk na detentie (Ex-Made).

Dit mooie resultaat is bereikt met gezamenlijke inspanning van arbeidsmedewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers.