MBO-niveau 2 diploma behalen via In-Made praktijkschool

Op 3 februari is in PI Krimpen het eerste MBO 2 diploma uitgereikt aan een gedetineerde die hier binnen een half jaar voor is klaargestoomd. Via de In-Made Praktijkschool, in samenwerking met de docenten van de inrichting.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontving Jan (niet zijn echte naam) het MBO diploma Medewerker Facilitaire Dienstverlening uit handen van de directie van de PI.

De In-Made productiebedrijven hebben drie jaar geleden de stap van werkbedrijf naar leerbedrijf ingezet.

Met het opleiden van werkmeesters tot praktijkopleider en het erkennen van de werkplekken als MBO stageplaats worden sindsdien door het bedrijfsleven erkende praktijkverklaringen verstrekt door tussenkomst van een externe onderwijspartner.

Praktijkschool

Deze praktijkverklaringen laten zien dat de deelnemende gedetineerde het praktijkdeel van een MBO opleiding beheerst. In-Made heeft daarmee zijn eigen praktijkschool voor gedetineerden gerealiseerd.

In de zomer van 2019 is in vier inrichtingen een proef gestart om met docenten van de PI en leermeesters van In-Made volledige MBO trajecten op te zetten. Geëxamineerd door onze externe partner (AndereStart MBO). Hierbij is gekozen voor een vorm van volwassenenonderwijs, waarbij alleen de normale exameneisen gelden en er geen verplichte lesuren zijn. In onderwijsland heet dit de 'Derde leerweg'.

MBO diplomering

In-Made verwacht dat de komende maanden meerdere inrichtingen de werkwijze van de MBO diplomering zullen overnemen en dat men jaarlijks zo’n 100 gedetineerden zal diplomeren op MBO 2 niveau.